Omdannelse af den konkursramte friskole til ”Vokseværket”, et kultur-, idræts- og aktivitetscenter for et større landdistriktsområde.

Da den tidligere populære friskole var landsbyens primære omdrejningspunkt, betød lukningen at byen blev stille. Ved fælles hjælp , lykkedes det landsbyen at købe friskolen af konkursboet.

I praksis, og kort fortalt skete det ved at danne en fond ”Fonden Vokslev Kultur- og Forsamlingshus” der skal drive de mange bygninger. Fondsformen er valgt fordi egenkapitalen er maksimalt beskyttet i en fond, og under tilsyn af Erhvervsstyrelsen.

Midlerne blev skaffet ved at nedlægge den lille ”Vokslev Sparekasses Fond”, som havde en egenkapital på kr. 1,2 mio. Fondens formål var at støtte velgørende og almennyttige formål i Vokslev Sogn. Det mente fondens bestyrelse et køb af friskolen var.

Desuden blev ”Vokslev Forsamlingshus” fra 1898 solgt. Forsamlingshuset var nedslidt og udlejningen for nedadgående. Provenuet og egenkapitalen - i alt kr. 680.000 - gik også til køb af friskolen.

Desuden er der solgt folkeaktier for næsten 100.000 kr.

 

Nu skal bygningerne skal igen summe af liv og glæde. Denne gang for både børn og voksne.

 

Omdannelsen af den tidligere friskole til et kultur-, idræts- og aktivitetscenter har flere formål.

  1. Landsbyens tidligere forenings-, kultur- og idrætsaktiviteter kan fortsætte som tidligere
  2. Åbne kultur- og aktivitetscentret op for andre foreninger i det omkringliggende landdistriktsområde, idet det er vanskeligt/umuligt at få gode tider i nærliggende kommunale haller og skoler.
  3. Kultur- og aktivitetscentret skal gøre landsbyen attraktiv for aktive familier, som ønsker at flytte på landet.
  4. Skabe større fællesskabsfølelse og øget social sammenhold for landsbyens indbyggere.

 

Hvor skal idéen realiseres?

Det nye kultur- og aktivitetscenter – i daglig tale ”Vokseværket” skabes i de tidligere skolebygninger, der på mange måder har gode faciliteter i forhold til den fremtidige anvendelse f.eks. idrætshal, kreativ lokale med keramikovn, mødelokaler og mange undervisningslokaler.

 

Alle bygninger bærer selvfølgelig præg af at være en tidligere skole, så alle bygninger skal i større eller mindre grad ombygges på sigt. I første omgang er det vigtigt at få skabt en festlig forsamlingshussal, et nyindrettet køkken, en markant hovedindgang og en "samlende" foyer, hvor lokaleoplysninger mm. kan tilgås. Desuden gennemføres der energibesparende foranstaltninger.

Projektet tænkes financierer ved støtte fra fonde og kommunale midler – og vi er godt undervejs.

Vi venter aktuelt på svar fra Realdania’s Underværker der er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed.

 

Hvem står bag projektet?

Foruden fondsbestyrelsen er der oprettet en masse udvalg, Husrådet der repræsenterer alle lejere/brugere, Forsamlingshusudvalget, Kommunikationsudvalget, Fundraisingsudvalget, Bygningsvedligeholdelsesudvalget, Haveudvalget og Aktivitetsudvalget.

Både fondsbestyrelse, brugere og udvalgsrepræsentanter er meget engagerede i projektet.

 

Hvem gavner projekter og hvordan?

Omdannelsen af den tidligere friskole til kultur-, idræts- og aktivitetscenter vil gavne foreninger og grupper i det omkringliggende landdistriktsområde, borgerne i landsbyen og landsbyens foreninger.

Friskolen var landsbyens omdrejningspunkt. Byens legeplads, bålplads, multibane og kunstværk var således placeret på friskolen, som også anvendte og vedligeholdt aktiviteterne. Idrætsforeningen anvendte friskolens boldbaner og idrætshallen.

Foreninger og grupper fra det omkringliggende landdistriktsområde inviteres nu med ind i fællesskabet.

Principielt vil kultur- og aktivitetscentret være åbent for alle døgnet rundt.