Udlejning af flagstænger til flagalléen i Vokslev

En hel flagallé omfatter 30 flag i alt. 20 flag på Hobrovej, 3 på Binderupvej, 2 på Skråvej og 5 flag på Huulmøllevej. 

Alle private borgere i Vokslev kan låne flagalléen, eller man kan låne et antal flag og flagstænger til opsætning ved fødselarens eller brudeparrets bopæl.

Man skal selv hente, opsætte og nedtage flagstængerne. Flagstængerne opmagasineres og transporteres på en speciel trailer, så afhentningen skal foregå i en bil med trækkrog. 

Alle flag skal være halet ned inden solnedgang jf. de danske flagregler. 

Personer bosat udenfor Vokslev kan leje flagstænger og flag for kr. 20,00 pr. stk. Lejeindtægten går til fornyelse og vedligeholdelse af flagalléen. Et eventuelt overskud tilfalder Vokslev Samråd. 

Flagalléen stilles op af Vokslev Samråd hvert år til konfirmationen i Vokslev Kirke St. Bededag.

Kontakt Vokslev Samråd for at høre nærmere: flag@vokslevnet.dk

 

Billede visende antal og placering af flagalléen. Rød prik indikerer en flagplacering.

Billede visende antal og placering af flagalléen. Rød prik indikerer en flagplacering.